Activiteiten

 

In de agenda vind je in het bloeiseizoen veel excursies van FLORON-districten (D1 t/m D23), waarbij de nadruk ligt op het inventariseren van wilde planten.

Jaarlijks zijn er tientallen dag- en avondexcursies, enkele inventarisatiekampen en ook diverse lezingen en regionale cursussen. In december is er de jaarlijkse FLORON-dag. 

Rond de jaarwisseling zijn er winterwandelingen voor de Eindejaars Plantenjacht.

 

 

 

FLORON-kampen

Een heel weekend planten inventariseren. Onze FLORON-kampen zijn al jaren lang ontzettend populair. Aan de weekenden nemen gewoonlijk enkele tientallen floristen deel uit het hele land. Overdag ga je in kleine groepjes kilometerhokken inventariseren. 's Avonds eet je gezamenlijk, daarna zijn er lezingen of determineer je lastige planten onder het genot van een drankje. Wil je je plantenkennis verbeteren of beginnen met het zelfstandig inventariseren van kilometerhokken, dan is dit de ideale leerschool. De weekenden staan garant voor een hoop planten en gezelligheid. We streven ernaar de kosten voor deelname zo laag mogelijk te houden. Stichting FLORON ondersteunt de FLORON-kampen daarom financieel. Verder hanteren we ook nog een kortingsregeling voor de volgende groepen:

  1. Jongeren, niet ouder dan 30 jaar (te peilen op 1 januari van het betreffende jaar);
  2. Deelnemers aan een lopende FLORON-plantencursus;
  3. Eerstekeerdeelnemers aan een FLORON-kamp.

De kortingen (à € 20) kunnen niet gestapeld worden.
Wel kun je in een jaar korting krijgen voor deelname aan meerdere weekenden als je tot groep 1 of 2 hoort.

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Datum: zaterdag 23 september 2023 09:00 Download agenda-item

Plaats: De poelen van Nuenen


Oeverlopers monitoringsdag

Ga met ons mee Oeverlopen! Op zaterdag 23 september monitoren we de amfibieën, vissen en planten in de poelen bij Nuenen (klik hier voor de exacte locatie). Iedereen die geïnteresseerd is in Oeverloper worden is van harte welkom.

De Oeverloper monitoringsdag duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Klik hier om je aan te melden.

Neem bij vragen contact op via info@oeverlopers.nl

Over de Beeksche Waterloop
De Beeksche Waterloop is gelegen in het oosten van Waterschap de Dommel. De waterloop heeft een lengte van ongeveer 30 km en stroomt vanaf het Wilhelminakanaal bij Breugel in noordoostelijke richting via de natte natuurparel De Geelders naar Sint Michielsgestel, waar zij uitmondt in de rivier de Dommel. 

De Beeksche Waterloop heeft een belangrijke functie als wateraanvoer voor de landbouw, maar is ook aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) voor soorten als de kamsalamander, de heikikker, de kleine ijsvogelvlinder en de weidebeekjuffer. Gegevens over de ecologie van de poelen zijn belangrijk om straks de effecten van de inrichtingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen en waar nodig te kunnen bijsturen. Op die manier ontstaat uiteindelijk een natte kralensnoer waarlangs de verschillende doelsoorten effectief kunnen migreren tussen verschillende bronpopulaties.

 

 

 

 Privacybeleid© 2023 FLORON
Naar boven