Activiteiten

Datum: zaterdag 20 mei 2023 10:00 Download agenda-item

Excursie Goudriaan SBB terreintjes (VOL)

Staatsbosbeheer heeft net ten noorden van Goudriaan een smal maar langgerekt moerassig/vochtig natuurterrein met een mooie soortenrijke begroeiing. Daarnaast een stuk Boezemland langs de Dwarsgang, aan de westkant van Nieuwpoortse weg. We verwachten deze dag behalve een verzameling zegges bijvoorbeeld Wateraardbei, Veenpluis, Kale jonker, Schildereprijs, Moeraswederik en Moeraskartelblad tegen te komen. De gebiedjes liggen in drie kilometerhokken die alledrie niet recent als kilometerhok zijn onderzocht, we zullen daarom ook wat tijd reserveren om de lijsten aan te vullen met zoals in het dorp Goudriaan.


Het zijn beide kwetsbare gebieden waardoor we ons in kleine groepen verdelen en er maximaal 15 personen aan de excursie deel kunnen nemen. Als dit aantal binnen een week wordt overschreden gaan we loten.

Verzamelpunt: Restaurant Raadhuis, Smoutjesweg 3, Goudriaan.
Opgeven voor Goudriaan bij willemien.troelstra@xs4all.nl Max 15 deelnemers (is bereikt)Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven