Activiteiten

Datum evenement: zaterdag 23 september 2023 09:00 Exporteren evenement

Evenement locatie: De poelen van Nuenen


Oeverlopers monitoringsdag

Ga met ons mee Oeverlopen! Op zaterdag 23 september monitoren we de amfibieën, vissen en planten in de poelen bij Nuenen (klik hier voor de exacte locatie). Iedereen die geïnteresseerd is in Oeverloper worden is van harte welkom.

De Oeverloper monitoringsdag duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Klik hier om je aan te melden.

Neem bij vragen contact op via info@oeverlopers.nl

Over de Beeksche Waterloop
De Beeksche Waterloop is gelegen in het oosten van Waterschap de Dommel. De waterloop heeft een lengte van ongeveer 30 km en stroomt vanaf het Wilhelminakanaal bij Breugel in noordoostelijke richting via de natte natuurparel De Geelders naar Sint Michielsgestel, waar zij uitmondt in de rivier de Dommel. 

De Beeksche Waterloop heeft een belangrijke functie als wateraanvoer voor de landbouw, maar is ook aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) voor soorten als de kamsalamander, de heikikker, de kleine ijsvogelvlinder en de weidebeekjuffer. Gegevens over de ecologie van de poelen zijn belangrijk om straks de effecten van de inrichtingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen en waar nodig te kunnen bijsturen. Op die manier ontstaat uiteindelijk een natte kralensnoer waarlangs de verschillende doelsoorten effectief kunnen migreren tussen verschillende bronpopulaties.Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven