Activiteiten

Datum evenement: zaterdag 03 juni 2023 10:00 Exporteren evenement

Evenement locatie: Haarlem


Excursie in de stadsrand van Haarlem

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten in de kilometerhokken 106-485 en 105-
485 in de stadsrand van Haarlem. We bevinden ons hier in een oud recreatief veengebied met
bos, rietland en natuurontwikkeling met duinsoorten. Recent zijn hier Brede orchis, Slanke
orchis en Teer guichelheil teruggekeerd. Zie ook:
https://www.wijkraadmeerwijk.nl/werkgroep-poelbroekpark/ .

 

Verzamelen: 10.00 uur voor het hek van Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (106.181/485.528) aan het
fietspad Vijfhuizen in Haarlem dat van Meerwijk naar Vijfhuizen gaat. Parkeren kan in de
naastgelegen wijk. Openbaar vervoer Zuid-Tangent lijn 300, halte Vijfhuizen of Schalkwijk (ca 1,5
km) of lijn 3 vanaf het station tot halte Leonardo da Vinciplein (ca 0,5 km)
Aanmelden verplicht: nikobuiten@online.nl



Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven