Search

WEBSITE IN ONTWIKKELING

Naar verwachting online rond de zomer 2024

[hier komt een banner met een mooie foto van paddenstoelen]

[ Website in ontwikkeling, naar verwachting in de zomer van 2024 gereed. ]

Paddenstoelenonderzoek Nederland

Paddenstoelenonderzoek Nederland zet zich in voor onderzoek naar, en bescherming van, de Nederlandse paddenstoelen en hun leefgebieden. Paddenstoelenonderzoek Nederland is een non-profit organisatie en werkt nauw samen met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) en haar vele vrijwilligers.

Nieuws/Actueel


Paddenstoelen hebben een sleutelrol in het functioneren van het bosecosysteem en vormen een groot deel van de biodiversiteit in bossen. Milieu- en klimaatverandering hebben invloed op hun voorkomen en functioneren, en daarmee ook op de samenstelling en vitaliteit van onze bossen. Omdat paddenstoelen snel reageren op veranderende omstandigheden, zijn zij goede indicatoren voor de ecosysteemkwaliteit.


"Klik hieronder op de link naar het artikel"
Onlosmakelijk verbonden: Paddenstoelen in het bosecosysteem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakblad Natuur Bos Landschap is hét Nederlandstalige vakblad voor professionals op het gebied van natuur, bos en landschap. Beheerders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, landgoedeigenaren en studenten blijven via het vakblad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 
https://vakbladnbl.nl/


Bron: Alfons Vaessen, Monitoring zeereep

Twee grote projecten hebben als doel een beeld te krijgen van de ecologie en verspreiding van paddenstoelen in ons land en veranderingen daarin. In het Meetnet Paddenstoelen inventariseer je regelmatig een gebiedje volgens een vast protocol. Alle andere waarnemingen kun je doorgeven aan de Paddenstoelenkartering. Ook een enkele waarneming is de moeite waard om door te geven!

Meedoen

Om een goed beeld te krijgen van verspreiding van de paddenstoelen in Nederland zijn veel vrijwilligers nodig. Je hoeft geen specialist te zijn om mee te kunnen doen.
 


 

Soortinformatie

Wil je meer weten over paddenstoelen die in Nederland voorkomen? In de NDFF Verspreidingsatlas vind je veel soortinformatie en een actueel beeld van de verspreiding van de paddenstoelen in Nederland.

 


Hulp nodig bij determinatie?

Het op naam brengen van paddenstoelen is vaak niet eenvoudig. De Nederlandse Mycologische Vereniging zet zich in om kennis hierover te verspreiden en organiseert tal van activiteiten. Vind hier een lijst met handige hulpmiddelen en determinatiewerken.Projecten

Paddenstoelenonderzoek Nederland coördineert projecten met betrekking tot de verspreiding, ecologie en bescherming van paddenstoelen.

Het Meetnet Paddenstoelen maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring. Vrijwillige tellers volgen geselecteerde soorten in bossen op de zandgronden, in hoog- en laagveenvegetaties en in de zeereep. Uit de verzamelde gegevens worden trends berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Samen met die van andere soortgroepen geven ze een betrouwbaar beeld van hoe het gaat met de natuur in Nederland die o.a. gebruikt kan worden in beleidsvorming. Opdrachtgever is het ministerie van LNV.

Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel om, samen met de andere soortenorganisaties,  (nieuwe) exoten vroegtijdig te signaleren en vrijwillige natuurwaarnemers te stimuleren om waarnemingen van exoten in te voeren. Hiertoe wordt o.a. elk kwartaal een artikel over exotische schimmels gepubliceerd in het online magazine Kijk op Exoten. Opdrachtgever is het Team Invasieve Exoten van de NVWA.

Bron: Favolaschia calocera, Oranje poriemycena, Saxifraga-Luuk Vermeer

Het project Nieuwe exoten in het Nederlands Soortenregister heeft als doel om, samen met Naturalis en de andere soortenorganisaties, informatie over (nieuwe) exoten in het Nederlands Soortenregister te ontsluiten en actueel te houden. Hiertoe worden de gegevens van alle nieuw in Nederland gevonden schimmels periodiek in het NSR ingevoerd en waar nodig worden 'exotenpaspoorten' opgesteld. Opdrachtgever is het Team Invasieve Exoten van de NVWA.
 


Kijk op Exoten nr:45


Deze gratis digitale nieuwsbrief vol interessante informatie over exoten in Nederland verschijnt vier keer per jaar. Met in dit nr. o.a. bekerplant, flamenco-platworm, wasbeer, gebogen kantmos, maar ook een paddenstoel op de bloemen van de struik: Camellia.
Lees meer:
Download nu Kijk op Exoten nr: 45

 

Contact

info@paddenstoelenonderzoek.nl

Paddenstoelenonderzoek Nederland, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
Bezoekadres: Toernooiveld 1 (Natuurplaza/Mercator III) Nijmegen

Privacybeleid© 2024 FLORON
Naar boven