Zure sloten excursie (FLORON ZHZ, max 16 deelnemers)

zaterdag 10 augustus 2019 10:00

Een excursie naar de Zuidplaspolder, nabij Moordrecht, een bijzonder gebied in Zuid-Holland met (katten)klei-veengebied met veel kwel. In combinatie met de ijzerhoudende ondergrond zorgt dit voor een voedselarm, zuur milieu. Hier komen soorten voor zoals Kleinste egelskop, Vlottende bies en Glanzig fonteinkruid.

De provincie Zuid-Holland doet proeven met herinrichting om de bijzondere ecologische omstandigheden van het gebied te bewaren/beter tot hun recht te laten komen.

De afspraken met de terreinbeheerders zijn nog niet definitief, daarom volgen details over de inhoud van de excursie en de startlocatie later.

Maximum aantal deelnemers: 16
Bij overtekening komen mensen op de wachtlijst.

Opgeven bij Willemien Troelstra: willemien.troelstra@xs4all.nl