Maasvlakte (FLORON ZHZ, max 20, VOL)

zaterdag 11 juli 2020 10:00

De Maasvlaktes I+II vormen een heel bijzonder gebied: Aan de ene kant een industrieel havencomplex met een depot voor vervuild slib en pal daarnaast, langs de buitenste rand van de tweede Maasvlakte een recreatieve zone voorzien van aangelegde duinen, parkeerplaatsen, frietkotten, kilometers strand, een bezoekerscentrum en een vogelspotplek. Ook tussen de bedrijven is nog aardig wat ruimte voor planten: Brede stroken land boven pijpleidingen, bermen en uitgeefbare terreinen. Maar, het leven is er hard: stuivend zand en veel wind, dus niet alles blijft hier in leven.

We gaan in twee groepen van max tien deelnemers op stap. We beginnen op Maasvlakte-I die al wat ouder is en smiddags kunnen we dan nog even naar maasvlakte-II met schralere begroeiing, maar ook een eigen biotoop met stenige oevers aan de zeekust. Karakteristieke soorten van de Maasvlakte zijn bijvoorbeeld Zandweegbree, Echt duizendguldenkruid, Glad biggenkruid en Kegelsilene en op het buitentalud staan hier en daar soorten zoals Zeevenkel,  Aardaker, Knopig doornzaad en Gele hoornpapaver.

Verzamelplek:
Futureland
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte Rotterdam Havennummer 8360

Als we wat carpoolen hoeft niet iedereen helemaal naar de Maasvlakte te rijden. Een geschikte carpoolplek is bijvoorbeeld metrostation Tussenwater of Rhoon, of station Schiedam. Afhankelijk van de deelnemers en belangstelling voor carpoolen kunnen we andere carpoolplaats(en) afspreken.

Aanmelden:
* Verplicht ivm max 20 deelnemers. Graag voor 1 juli in verband met afstemmen vervoer.
* Geef alsjeblieft door of je graag wil carpoolen dan wel poolers mee kunt nemen en waar je vandaan komt.
* Alternatieve suggesties voor een carpoolplek zijn welkom.
Opgeven bij Willemien Troelstra: willemien.troelstra@xs4all.nl