Digitale publicaties

Op deze pagina staan veelgebruikte bestanden, zoals de soortnummers en Rode Lijststatus van wilde planten en streeplijsten voor het verzamelen en doorgeven van waarnemingen.

 

Digitale nieuwsbrief

Bekijk het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.

 

Standpunt FLORON m.b.t introductie, herintroductie en bijplaatsen van plantenmateriaal

FLORON gaat uit van het "Nee, tenzij"-principe bij de introductie, herintroductie en het bijplaatsen van planten. Lees het standpunt en de richtlijnen in de flyer.

 

Eerste Hulp Bij Determineren

Voor lastig te determineren soortgroepen hebben we een groeiende collectie determinatiehulpen gemaakt in de NDFF Verspreidingsatlas.

 

Nederlandse Flora

 

Waarnemingen doorgeven


Zoekkaarten