Activiteiten D16

woensdag 4 april tot woensdag 19 september

Op 8 woensdagavonden plus drie of vier avondexcursies in Rotterdam leer je wilde planten op naam te brengen en plantenwaarnemingen te verzamelen, Maximaal 15 deelnemers.zaterdag 21 april

Een excursie met een stukje griend, dijk en akkers. Ook heel geschikt voor beginners die willen leren inventariseren en voor gevorderden die plantennamen en determinatiekenmerken weer even op willen halen.


zaterdag 26 mei

Zo veel mogelijk plantensoorten vinden in een blok van vijf bij vijf kilometer bij Zuidland (naast  Spijkenisse) dat heel lang niet is geïnventariseerd. Een mooie kans om in een dag veel verschillende biotopen te bezoeken.


zaterdag 16 juni

In het kader van de Midzomerplantenjacht gaan we naar De Zaag, een eiland in de Lek met flink wat getijdebeweging langs de oevers. Zowel voor beginners als ervaren floristen is het een prachtige plek langs de rivier om rond te kijken. Het terrein is vorig jaar opgeknapt en er is een spectaculaire 'Beverbrug' annex uitzichtspunt bijgekomen. Het programma van de dag volgt nog.


zaterdag 14 juli

Deze excursie is in het kader van het 5000 soortenjaar van Nationaal Park Hollandse Duinen. We proberen veel soorten te vinden. We maken een of meer wandelingen waarbij we veel verschillende biotopen aandoen met speciale aandacht voor biotopen die in de rest van het Nationaal Park weinig voorkomen zoals de Oevers van de Nieuwe Waterweg.


zaterdag 4 augustus

Excursie met specifieke aandacht voor water- en oeverplanten. In het verleden is in het Oudeland van Strijen een flinke variatie aan waterplanten gevonden. We hopen daar nog veel van terug te vinden.


zaterdag 15 september

Stadsplantenexcursie: verkennen van plantsoenen, brandgangen, stoepen en braakliggende terreintjes. Deze keer kijken we wat Zwijndrecht te bieden heeft.


footer

Contact

Districtscoördinator:

Willemien Troelstra

tel. 010-4673970
willemien.troelstra@xs4all.nl

Teamleden:

Caroline Elfferich
Adrie van Heerden


Plantenwerkgroepen:

Rotterdamse Florawerkgroep
Coördinator: Dick Hoek
dickhoek@planet.nl
Werkgebied: Gemeente Rotterdam
Actieve leden: 10 personen


Flora en fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard

Coördinator: Ron Stevense
rstevense@chello.nl
06-11447330
Werkgebied: Zwijndrechtse Waard


IVN Goeree-Overflakkee, plantenwerkgroep
Coördinator: Anne Marijke Elema
amelema@hetnet.nl
06-30780960
Werkgebied: Goeree-Overflakkee en Tholen
Actieve leden: 8 personen


Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Coördinator: Stef van Walsum
planten@nvwk.nl
06-11183772
Werkgebied: Krimpenerwaard


Planten- en insectenwerkgroep Natuur- en vogelwacht De Alblasserwaard
Coördinator: Bram van Vliet
acvanvliet@hetnet.nl
0184-617245
Werkgebied: Alblasserwaard
Actieve leden: 9 personen


Planten werkgroep KNNV Voorne
Coördinator: Theo Hagendoorn
hagendoorn@hotmail.com
Werkgebied: Duinen van Voorne
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep Hoekschewaards Landschap
Coördinator: Frank van Gessele
fj.vangessele@gmail.com
06-49992954
Werkgebied: Hoeksche Waard, Zuid-Holland
Actieve leden: 22 personen


Plantenwerkgroep IJsselmonde
Coördinator: Reiny Bouwer
reinbouwer@hetnet.nl
Werkgebied: In en buiten IJsselmonde
Actieve leden: 7 personen


Plantenwerkgroep KNNV Gouda e.o.
Coördinator: Aafke ten Kate en Antoon van der Ark
vdark@casema.nl
Werkgebied: Gouda e.o.
Actieve leden: 9 personen


Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Waterweg-Noord
Coördinator: Priscelline van de Pas
pamapas@live.nl
010-4740030
Werkgebied: Voornamelijk gebieden in Zuid-Holland
Actieve leden: 9 personen

FLORON District 16 - Zuid-Holland-Zuid

Organisatie

Willemien Troelstra is coördinator van de FLORON-activiteiten in Zuid-Holland Zuid. Zij wordt daarbij praktisch ondersteund door Caroline Elfferich en Adrie van Heerden. Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in dit district gebeurt op initiatief van diverse werkgroepen. Het gaat om de (planten)werkgroepen van het Hoeksewaards Landschap, de Natuurvereniging IJsselmonde, de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee en de KNNV-afdelingen Delfland, Gouda, Waterweg Noord, Voorne en IJssel en lekstreek. Sinds 18 februari 2014 is de Rotterdamse Florawerkgroep actief. Daarbuiten zijn ook vele vrijwilligers actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en doorgeven van losse waarnemingen. Iedereen die in dit district planten wil inventariseren is van harte welkom. Wil je weten wat in deze regio de lopende projecten en geplande activiteiten zijn of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de districtscoördinator. Zij kan dan bijvoorbeeld uitleggen hoe inventariseren werkt, met je meedenken over gebieden die voorrang hebben om te inventariseren of je in contact brengen met andere floristen in de buurt.

Flora

Floron district Zuid-Holland Zuid (D 16) loopt van de kust landinwaarts tot aan Oudewater en in noord/zuid richting van Delft tot aan de Moerdijkbrug. De meest typerende landschappen in Zuid-Holland Zuid zijn: de (kalkrijke) duinen, de (veen en klei) polders, de rivierdelta (met zoetwatergetijdegebieden, dijken, kwelders, moerasjes en grienden) en het stedelijk (haven)gebied.Duinen - Vooral kalkrijke duinen hebben een rijke flora. Eén van de meest interessante gebieden is Voorne’s duin, een relatief jong duingebied met vochtige duinvalleien en duinbos. Op Goeree is de flora het meest interessant in de Westduinen. Een ander duingebied is de Kwade Hoek, waar de zee vrij kan instromen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ duinen.

Rivierdelta - Langs de grote rivieren komen veel plantensoorten voor, vanwege de grote variatie in leefomstandigheden: moerasjes, plassen, grienden, dijken, stenige dan wel zandige oevers, en bijvoorbeeld binnendijkse kwelgebiedjes. Daarbij helpt het stromende water bij de verspreiding van allerlei planten van buiten (en binnen) Nederland.

Polders- Het polderland is gemiddeld armer dan de rest maar, als er bosjes en moerassige stukjes tussen zitten of als blauwgrasland wordt beheerd is het al weer snel interessant zoals bij de blauwgrasterreinen in de Krimpenerwaard.

Stedelijk gebied- Het stedelijk gebied draagt een flink steentje bij aan de soortenrijkdom van het district. Onder andere door het specifiek stedelijk biotoop van (kade)muren, omdat de gemiddelde temperatuur in de stad een paar graden hoger is dan in het buitengebied en door de continue aanvoer van zaden en plantmateriaal via treinverkeer, autobanden en gemorst vogelzaad.

Zie ook het artikel 'Planten in Zuid-Holland'


    
Moeraskruiskruid, Gewone ossentong en Veldgerst. Foto's: Willemien Troelstra 

Berichten en verslagen

* Artikel in FLORON-nieuws over het kamp in de Sliedrechtse Biesbosch in 2013 (rapport, bijlagen)
* Verslag kamp Tiengemeten 2012 (bijlagen)
* Planten in Zuid-Holland
Waarnemingen uit district Zuid-Holland-Zuid bij waarneming.nl