Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten

 

Validator:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen

Activiteiten D15

zaterdag 1 juli

Inventarisatie-excursie naar het Kennemerstrand en de Duinen van Velsen bij IJmuiden aan Zee onder leiding van Niko Buiten. Kilometerhok 99-496 in IJmuiden met een deel van de mooiste primaire duinvallei van de Hollandse vastelandsduinen en een fraai kalkrijk zeedorpenlandschap wordt geïnventariseerd. Verwacht worden Honingorchis en Groenknolorchis.

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein (99.735-496.525) aan de Westonstraat in IJmuiden.  

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlzaterdag 15 juli

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten van het kilometerhok 99-498 in de Rijksduinen tussen Wijk aan Zee en de Noordpier bij de havenmonding van IJmuiden in een fraai kalkrijk zeedorpenlandschap. Verwacht worden Hondskruid, Strandbiet en Zeelathyrus.

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein (99.659-498.249) aan de Reyndersweg bij de Noordpier.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlzaterdag 16 september

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten van de kilometerhokken 72-451, 72-452 en 73-452 in de witte duinen van de Zandmotor bij Monster. Verwacht worden Biestarwegras en Stekend loogkruid.

Verzamelen: 10.00 uur bij de ingang (72.906-450.770) van het Schelpenpad door Solleveld naar de Zandmotor.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlfooter

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).

 

Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden