Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten

 

Validator:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen


Plantenwerkgroepen:

KNNV Haarlem plantenstudiegroep
Coördinator: Joop Mourik
joopmourik@gmail.com
Werkgebied: Kennemerstrand, AWD, Duin en Kruidberg, buitenplaatsen
Actieve leden: 6-15 personen


Plantenwerkgroep KNNV afd. Den Haag
Coördinator: Ineke Gilbert
Inekegilbert@ziggo.nl
06-44069099 Werkgebied: Omgeving Den Haag
Actieve leden: 14 personen


Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Coördinator: Koen van Zoest
vanzoest@planet.nl
071-5768943 Werkgebied: Leiden en omgeving, inclusief de duinen
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep vd KNNV afd Zoetermeer
Coördinator: Joke de Ridder
jokederidder@ziggo.nl
0793-616973
Werkgebied: Regio Zoetermeer
Actieve leden: 11 personen

Activiteiten D15

vrijdag 22 juni tot zondag 24 juni

Het Hollands Duingebied is een zeer divers stukje Nederland met veel verschillende biotopen. Een grote soortenrijkdom is dit kamp gegarandeerd. Er zijn vrij veel hokken die op de rand van het duingebied liggen. Dat betekent dat er in het hok in en langs sloten door kalkrijke kwel gevoede vegetaties geïnventariseerd kunnen worden. Door de dynamiek van de kust is niet goed te voorspellen wat er gevonden gaat worden. De verzamelde inventarisatiegegevens zullen na afloop van het kamp wanneer zij nog niet bekend zijn worden toegevoegd aan de gegevens van het 5000-soortenjaar.

In 2018 houden Dunea, Staatsbosbeheer en EIS Kenniscentrum Insecten een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Samen met een aantal natuurorganisaties worden inventarisatie-activiteiten gehouden. De verwachting is dat dit veel nieuwe verspreidingsgegevens oplevert.

We staan op Natuurkampeerterrein Ruigenhoek aan de zuidelijke rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen in Noordwijk. Het is een zelfverzorgend kamp. Dus zelf je eten en drinken verzorgen. Het natuurkampeerterrein heeft geen winkel. Er zijn supermarkten op ongeveer vijf kilometer van het kampeerterrein (o.a. in Noordwijkerhout). We krijgen een eigen veldje op het kampeerterrein. De kosten zijn nog niet bekend maar zullen ongeveer € 15 per persoon per nacht bedragen. Op het natuurkampeerterrein zijn geen huisjes te huur. Je kunt er wel met je caravan of camper overnachten. Huisjes kunnen in de buurt gereserveerd worden bij bijvoorbeeld Landal Dunimar en Sollasi. Het wordt aanbevolen hier niet te lang te wachten met boeken. Je kunt ook deelnemen zonder overnachting: je volgt dan alleen het dagprogramma en eventueel de avondactiviteit.

Opgave

Als je wilt komen dan graag voor vrijdag 15 juni een email sturen naar nikobuiten@online.nl met de volgende gegevens:

  • Naam of namen
  • Mailadres
  • Woonplaats
  • Dagen van deelname (vr / za / zo)
  • Tent / caravan of camper / dagprogramma zonder overnachting
  • Kom je met een auto (ja / nee), en zo ja hoeveel personen kun je vervoeren

Programma

Het programma is als volgt (voorlopig): 

  • Vrijdag 22 juni: Middagexcursie naar de Amsterdamse waterleidingduinen. ’s-Avonds strepen voor het 5000-soortenjaar.
  • Zaterdag 23 juni: Kilometerhokken strepen in de Bollenstreek. ’s-Avonds natuurlijk gezellig gezamenlijk eten en determineren voor het kampvuur. Neem je eigen stoofschotel om te bereiden op het kampvuur en drank mee.
  • Zondag 24 juni: Kilometerhokken inventariseren in de duinen en zeedorpen.   


zaterdag 14 juli

Inventarisatie-excursie naar het Kennemerstrand in IJmuiden onder leiding van Niko Buiten. Met de mooiste primaire duinvallei van de Hollandse vastelandsduinen. Verwacht worden Honingorchis en Groenknolorchis.

Verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein (coördinaten 99.735-496.525) aan de Westonstraat in IJmuiden. 

Opgeven verplicht via nikobuiten@online.nlzaterdag 25 augustus

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten in de kilometerhokken 88-471 en 89-471 in de Coepelduinen bij Noordwijk. Verwacht worden soorten van de dynamische kalkrijke zeereep en het zeedorpenlandschap zoals Oorsilene en Zeewolfsmelk. Excursie in het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen.

Verzamelen: 10.00 uur op het Pickeplein (89.742-472.995; bushalte) in Noordwijk.  

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nl.zaterdag 15 september

Inventarisatie-excursie onder leiding van Alex Zuijdervliet en Niko Buiten in de kilometerhokken 71-450, 72-450, 72-451, 72-452 en 73-452 in de witte en grijze duinen van de Zandmotor bij Monster. Verwacht worden Zeewolfsmelk, Biestarwegras en Stekend loogkruid. Excursie in het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen.

Verzamelen: 10.00 uur bij het informatiebord bij strandopgang Molenslag (71.815-450.035) in Monster.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlfooter

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).


Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden

Berichten en verslagen

Verslag startbijeenkomst 2018

Op zaterdag 7 april was de districtsbijeenkomst van het FLORON-district Hollands Duin. We waren te gast in de Kijkdoos van Heemtuin de Heimanshof in Hoofddorp. Op deze zonnige lentedag waren elf bezoekers afgekomen, van beginners tot doorgewinterde floristen uit het hele district.

Niko Buiten deed verslag van de activiteiten van het district in 2017 en de plannen voor 2018. In 2017 zijn alle HNS-hokken dubbel gestreept en zijn vier goed bezochte excursies gehouden. Ook voor 2018 staan er verschillende excursies (i.h.k.v. 5000 soortenjaar en 30 jaar FLORON) en een FLORON-kamp op de agenda. Mogelijk vindt er een wijziging plaats in de excursie op 25 mei naar de Coepelduinen, houdt hiervoor de FlORON-website in de gaten. Verder was er aandacht voor de doelen van FLORON-inventarisaties, het klassieke strepen en het project Mijn Berm bloeit! Na de slechts tien geïnventariseerde bermen in 2017, willen we dit seizoen meer aandacht geven aan dit project.

Baudewijn Odé van het landelijk bureau heeft een presentatie gegeven over Het Nieuwe Strepen met een uitleg van dit project en de resultaten. Een andere presentatie ging over het monitoren van de oevervegetatie in de Leidse Ommelanden door twee masterstudenten van de universiteit Leiden. Voor dit langer durende project kunnen zij alle gegevens die zij voor 1 juli ontvangen opnemen in hun afstudeerscriptie. Ook gegevens van buiten het onderzoeksgebied zijn welkom. In de pauze was er een minirondleiding door de tuin, waar we de, voor ons district niet zo bekende, ruige veldbies en zwartmoeskervel hebben bekeken.

Tijdens de bijeenkomst waren er FLORON-hesjes (veiligheid), visitekaartjes, pennen, vulpotloden, streeplijsten (Wetenschappelijk en Nederlandstalig) verkrijgbaar. Evenals folders over FLORON (vrijwilligerswerk) en het project Mijn Berm Bloeit! Indien je van bovenstaande artikelen nog artikelen wilt ontvangen kun je contact opnemen met: nikobuiten@online.nl.

Nadere informatie van de bijeenkomst en presentaties vindt u hieronder:
 * Districtsbijeenkomst Hollands Duin 2018
 * Het Nieuwe Strepen
 * Monitoring oevervegetatie Leidse Ommelanden