Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten

 

Validator:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen


Plantenwerkgroepen:

KNNV Haarlem plantenstudiegroep
Coördinator: Joop Mourik
joopmourik@gmail.com
Werkgebied: Kennemerstrand, AWD, Duin en Kruidberg, buitenplaatsen
Actieve leden: 6-15 personen


Plantenwerkgroep KNNV afd. Den Haag
Coördinator: Ineke Gilbert
Inekegilbert@ziggo.nl
06-44069099 Werkgebied: Omgeving Den Haag
Actieve leden: 14 personen


Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Coördinator: Koen van Zoest
vanzoest@planet.nl
071-5768943 Werkgebied: Leiden en omgeving, inclusief de duinen
Actieve leden: 20 personen


Plantenwerkgroep vd KNNV afd Zoetermeer
Coördinator: Joke de Ridder
jokederidder@ziggo.nl
0793-616973
Werkgebied: Regio Zoetermeer
Actieve leden: 11 personen

Activiteiten D15

zaterdag 7 april

Op deze dag worden de plannen voor 2018 besproken. Op het programma staan een presentatie van Baudewijn Odé over Het Nieuwe Strepen, het antwoord op de vraag wat we kunnen bijdragen aan het project Mijn Berm Bloeit!, informatie over ons FLORON-kamp Nationaal Park Hollandse Duinen in het kader van het 5000-soortenjaar, het excursieprogramma en wat verder ter tafel komt. Streeplijsten en informatiefolders zijn dan te verkrijgen. Ter afwisseling is er een rondleiding over de Heimanshof onder leiding van Dick Gatsonides.  

De bijeenkomst begint om 13.00 uur en sluit om 16.00 uur en vindt plaats in de Kijkdoos op de Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.  www.deheimanshof.nl

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlvrijdag 25 mei

Inventarisatie-excursie onder leiding van Wim Langbroek in Berkheide in Katwijk aan Zee met het mooiste zeedorpenduin in Nederland: het Vlaggenduin. Verwacht worden Bleek schildzaad, Ruw gierstgras, Knolbeemdgras, Gelobde maanvaren en Ruige scheefkelk. Excursie in het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen.

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein (88.125-467.875) aan de Cantineweg 3 in Katwijk aan Zee.

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlzondag 17 juni

Inventarisatie-excursie onder leiding van Niko Buiten van het kilometerhok 97-488 in Zandvoort aan Zee. Het is een afwisselend kilometerhok met planten van droge en natte duinen en stedelijk gebied. In het kilometerhok liggen onder meer het Circuit van Zandvoort, een mountainbikeroute, een vakantiepark en een woonwijk. Eind vorige eeuw is het kilometerhok voor het laatst goed onderzocht. Verwacht worden Duinaveruit, Oorsilene en Torenkruid.

Verzamelen: 10.00 uur voor NS-station Zandvoort aanZee (96.685-487.920).

Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nlvrijdag 22 juni tot zondag 24 juni

Het Hollands Duingebied is een zeer divers stukje Nederland met veel verschillende biotopen. Een grote soortenrijkdom is dit kamp gegarandeerd. Er zijn vrij veel hokken die op de rand van het duingebied liggen. Dat betekent dat er in het hok in en langs sloten door kalkrijke kwel gevoede vegetaties geïnventariseerd kunnen worden. Door de dynamiek van de kust is niet goed te voorspellen wat er gevonden gaat worden. De verzamelde inventarisatiegegevens zullen na afloop van het kamp wanneer zij nog niet bekend zijn worden toegevoegd aan de gegevens van het 5000-soortenjaar.

In 2018 houden Dunea, Staatsbosbeheer en EIS Kenniscentrum Insecten een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Samen met een aantal natuurorganisaties worden inventarisatie-activiteiten gehouden. De verwachting is dat dit veel nieuwe verspreidingsgegevens oplevert.

We staan op Natuurkampeerterrein Ruigenhoek aan de zuidelijke rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen in Noordwijk. Het is een zelfverzorgend kamp. Dus zelf je eten en drinken verzorgen. Het natuurkampeerterrein heeft geen winkel. Er zijn supermarkten op ongeveer vijf kilometer van het kampeerterrein (o.a. in Noordwijkerhout). We krijgen een eigen veldje op het kampeerterrein. De kosten zijn nog niet bekend maar zullen ongeveer € 15 per persoon per nacht bedragen. Op het natuurkampeerterrein zijn geen huisjes te huur. Je kunt er wel met je caravan of camper overnachten. Huisjes kunnen in de buurt gereserveerd worden bij bijvoorbeeld Landal Dunimar en Sollasi. Het wordt aanbevolen hier niet te lang te wachten met boeken. Je kunt ook deelnemen zonder overnachting: je volgt dan alleen het dagprogramma en eventueel de avondactiviteit.

Opgave

Als je wilt komen dan graag voor 21 mei een email sturen naar nikobuiten@online.nl met de volgende gegevens:

  • Naam of namen
  • Mailadres
  • Woonplaats
  • Dagen van deelname (vr / za / zo)
  • Tent / caravan of camper / dagprogramma zonder overnachting
  • Kom je met een auto (ja / nee), en zo ja hoeveel personen kun je vervoeren

Programma

Het programma is als volgt (voorlopig): 

  • Vrijdag 22 juni: Middagexcursie naar de Amsterdamse waterleidingduinen. ’s-Avonds strepen voor het 5000-soortenjaar.
  • Zaterdag 23 juni: Kilometerhokken strepen in de Bollenstreek. ’s-Avonds natuurlijk gezellig gezamenlijk eten en determineren voor het kampvuur. Neem je eigen stoofschotel om te bereiden op het kampvuur en drank mee.
  • Zondag 24 juni: Kilometerhokken inventariseren in de duinen en zeedorpen.   


zaterdag 14 juli

Inventarisatie-excursie naar het Kennemerstrand in IJmuiden onder leiding van Niko Buiten. Met de mooiste primaire duinvallei van de Hollandse vastelandsduinen. Verwacht worden Honingorchis en Groenknolorchis.

Verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein (coördinaten 99.735-496.525) aan de Westonstraat in IJmuiden. 

Opgeven verplicht via nikobuiten@online.nlfooter
1 2

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).

 

Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden