Contact

Districtsteam:

Contactpersoon:

Niko Buiten
tel. 023-5403266
nikobuiten@online.nl
- Coördinator Het Nieuwe Strepen
- Excursies en districtsbijeenkomsten

 

Validator:

Joop Mourik
tel. 023-5285502
joopmourik@gmail.com
- Validatie waarnemingen

Activiteiten D15

woensdag 27 december

Op woensdag 27 december om 13.00 uur begint in Haarlem op de kruising van Jaagpad en Noord Schalkwijkerweg de Eindejaars Plantenjacht langs de fraaie veenstroom het Spaarne. De jacht wordt geleid door Niko Buiten. Vorig jaar vonden we hier enige tientallen bloeiende planten. Wanneer je mee wilt wandelen kun je je per email aanmelden bij Niko Buiten.


zaterdag 6 januari

In 2018 houden Dunea, Staatsbosbeheer en EIS Kenniscentrum Insecten een 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen. Samen met een aantal natuurorganisaties worden inventarisatie-activiteiten gehouden. De verwachting is dat dit veel nieuwe verspreidingsgegevens oplevert. Vandaag is de aftrap van dit project met excursies gericht op o.a. stranddieren, planten, mossen, vogels en waterdieren. Het streven is om op deze dag al 1000 soorten te zien. Onder leiding van florist Peter Hegi wordt vandaag naar wilde planten gekeken.

Start om 10.00 uur bij het Dunea-bezoekerscentrum De Tapuit in Meijendel. (adres: Meijendelseweg 40, 2243 GN Wassenaar)



footer

FLORON District 15 - Hollands Duin

Organisatie

Een belangrijk deel van de planteninventarisaties in district Hollands Duin gebeurt op initiatief van diverse plantenwerkgroepen. Het betreft de plantenwerkgroepen van de KNNV afdelingen Haarlem e.o., Leiden, Bollenstreek, Gouda, Den Haag en Zoetermeer en andere lokale natuurorganisaties. Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers individueel actief in het inventariseren van terreinen en kilometerhokken en het doorgeven van losse waarnemingen.

Karateristiek

District 15 ligt aan de Hollandse kust tussen het Noordzeekanaal en de rijksweg A12, Den Haag-Gouda. Duinen, kleipolders, steden en veenweidegebieden van het Groene hart zijn de belangrijkste landschapselementen. Plantengeografisch behoort district 15 tot het Laagveen- en het Renodunaal district. De Randstad, met name de stadskernen van Haarlem, Leiden en Den Haag, wordt gerekend tot het Urbane district. De duingebieden tussen Den Haag en Noordwijk met Meyendel en Berkheide, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormen een bijna aaneengesloten groot natuurgebied. Voor het overige is de natuur erg versnipperd over stedelijke en agrarische gebieden. Vermeldenswaard zijn de oude landgoederen aan de binnenduinrand maar ook de veenweidegebieden en oeverlanden die verspreid in Zuid-Holland te vinden zijn. Nieuwe natuur ontstaat vooral in ruim opgezette parkachtige stadsdelen en steden waarvan Zoetermeer het meest aansprekende voorbeeld is. Andere plaatsen waar zich interessante floristische ontwikkelingen voordoen zijn de oude binnensteden van Leiden en Den Haag (muren), Hoofddorp (bermen) en IJmuiden (strand).

 

Dotterbloem. Foto: Ruud van der Meijden