Contact

Districtscoördinator:

Peter Wetzels
Diemzigt 39
1111 TX Diemen
tel. 020-6928352
floronamsterdam@gmail.com
www.floronamsterdam.nl

Teamleden:

Claud Biemans
Ton Denters


Plantenwerkgroepen:

Floragroep van IVN Gooi e.o.
Coördinator: Christine Tamminga
ctamminga@waldeck.demon.nl
Werkgebied: Het Gooi
Actieve leden: 10-20 personen


Planten Werkgroep KNNV Amsterdam
Coördinator: Peter Wetzels
floronamsterdam@gmail.com
020 - 6928352
Werkgebied: Amsterdam
Actieve leden: 12 personen


Plantenwerkgroep IVN-Amstelveen 
Coördinator: Henk Glas
henk.glas@ziggo.nl
020-6470737
Werkgebied: Amstelveen e.o.
Actieve leden: 15 personen


Werkgroep Planten KNNV afd. Zaanstreek-Waterland
Coördinator: Ank Veenis
ankveenis@gmail.com
0756-426245
Werkgebied: Zaanstreek Waterland
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D14

dinsdag 3 april

Het is een goede traditie dat het nieuwe botanische jaar geopend wordt met een avond voor Floron en de KNNV. We gaan het hebben over de resultaten van 2017 en dat is allereerst het project 'Het nieuwe strepen'. Ook worden worden de resultaten besproken van het Floron Kamp gehouden in juni 2017. Tenslotte zal ook aandacht besteedt worden aan bijzondere vondsten van 2017.

Dan de plannen voor 2018. In 2018 worden er weer hokken gestreept voor Floron. Naast dit strepen worden er streep-excursies voor beginners gehouden. Er wordt bij deze excursies in de eerste een á twee uur de tijd genomen om met een flora te determineren en foto’s te nemen. Zo mogelijk houden we pauze in een etablissement .Na de pauze ligt de nadruk meer op het inventariseren en gaat het tempo wat omhoog. Dit deel is meer voor gevorderden.

Er is ook een presentatie over een monitoring van een project ‘botanische weideranden’ in Waterland.

Een soortgelijk project gaat binnenkort van start in de polder Ronde Hoep. Mogelijk wordt er hier ook een korte presentatie over gegeven.

Aanvang 20:00 in Kantine DNODe avond vindt plaats in de kantine van de Groenvoorziening van Gedenkpark (begraafplaats) De Nieuwe Ooster (DNO), Ingang Rozenburglaan 5, 1097 GA Amsterdam (dus geen Kruislaan!)

Vanaf de ingang Rozenlaan (achter het hek kan worden geparkeerd) is het ca. 2 minuten lopen naar de kantine.

Programma

19:30 Zaal open
20:00 Inleiding Peter Wetzels
20:10 Botanische Weideranden - Botanische meetnetten (in voorbereiding)
20:45 Vooruitblik PWG/FLORON + planning van 2018: Peter Wetzels
21:00 Pauze voor koffie en thee.
21:15 Terugblik PWG+FLORON Peter Wetzels
  Kort verslag van het kamp en excursies in 2017
  Bijzondere vondsten 2017
22:00 Sluitingzondag 29 april

Zondag 29 april 2018 Excursieleider Peter Wetzels
Verzamelen om 10:30 bij de kruising Beethovenlaan en Bachlaan (Coördinaten 139.18- 472.61). De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in ‘Eten en Drinken’ in museum Beeld en Geluid.

In het hok is een stuk van het Spanderswoud gelegen. Ook ligt in hok het Heksenweitje: het nog het laatste stukje middeleeuwse eng (akker) van Hilversum wat nog niet bebouwd is. De rest van het hok omvat een villawijk met zwaar geboomte. Een hok die in het voorjaar op zijn mooist is. In 1994 voor het laatst intensief bekeken.

De streepexcursie is ook voor beginners. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelders krijgen een lijst toegestuurd met de soorten die vanaf 1975 gevonden zijn. Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Heksenweitjezondag 27 mei

Zondag 27 mei 2018 Excursieleider Peter Wetzels

Verzamelen om 10:30 bij de uitgang Station Weesp oostzijde: Leeuwenveldseweg (Coördinaten 131.64.- 480.55). De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in een van de café’s in het centrum zoals ‘Toeters en Bellen’ of Heksenketel.

Het hok bevat een deel van de oude kern en aan de westkant nieuwbouw. Ook een spoordijk en de Vecht kruisen het hok. In 1997 voor het laatst intensief bekeken. De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte).

Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding  Weesp.zaterdag 9 juni

Zaterdag 9 juni 2018 Excursieleider Peter Wetzels

Verzamelen om 10:30 bij de Noord uitgang van het station: Diemerdreef. (Coördinaten 125.53-482.60). De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Grand Café Berlin.

Een echte stadshok. Veelal nieuwbouw van einde vorige eeuw. Ook een industrieterrein, spoordijk en een park. In 1997 voor het laatst intensief bekeken.

Deze excursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelden (niet verplicht) bij en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Diemen.zondag 8 juli

Zondag 8 juli 2018 Excursieleider Peter Wetzels

Verzamelen om 10:30 op het parkeerterrein bij de McDonnald’s op de Parallelweg (Coördinaten 105.97 - 499.40) De excursie duurt tot 16:00. Koffie/thee pauze in Café Klein Mokum.

Het overgrote deel van het hok wordt gevuld met gebouwen van de Bazar en parkeerplaatsen van de Automarkt. Maar er is ook het Aagtenpark; een recreatiepark aangelegd op een voormalige vuilnisbelt, taluds van snelweg en spoor en tussenliggende groenstroken. In 1990 voor het laatst nog redelijk bekeken.

De streepexcursie is ook voor beginnende inventariseerders. Basiskennis van de Flora is vereist. Determineren wordt geoefend met een flora (Heukels of Eggelte). Aanmelden bij (niet verplicht) en informatie van Peter Wetzels kan met een mail naar floronamsterdam@gmail.com. Zet in de titel Aanmelding Beverwijk.footer
1 2

FLORON District 14 - Groot-Amsterdam

Organisatie

In het district zijn een aantal groepen actief: de plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam, één groep in Zaandam en één in Uithoorn. Verder zijn er diverse enthousiaste eenlingen in het centrum van Amsterdam en in Amsterdam-Zuidoost. Er is een nieuwsbrief die één keer per jaar verschijnt. Ook verzorgt Ton Denters één keer per jaar een overzicht van bijzondere plantenvondsten.

Karakteristiek

De
 in het district centraal gelegen agglomeratie Amsterdam met zijn buurgemeenten is het meest opvallend. De oude binnenstad van Amsterdam, de groene buitenwijken van Amsterdam met Amstelveen en Diemen, de industrieterreinen en de havens van Amsterdam en Zaandam vormen een duidelijk voorbeeld van het Urbane district. Het gelede karakter van de bebouwing levert een eindeloze hoeveelheid aan 'rafelranden' met vele botanische verassingen.

In het noorden ligt het licht brakke veenweidegebied: Waterland, 't Twiske en de vaarpolders in de Zaanstreek. Met aan het noordelijk randje net nog oude zeeklei van de Purmer.

Het westen bestaat uit de Haarlemmermeerpolder: goeddeels Schiphol en de opgespoten zandterreinen van het westelijk haven gebied.

Het zuiden en het oosten omvat het noordelijk deel van het Utrechts-Hollands plassen gebied zoals de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen. En natuurlijk het Naardermeer.

De oostrand maakt het district nog eens gevarieerder met de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Natuurbouw levert hier kleine juweeltjes zoals Laegieskamp, Cruysbergen en Crailoo.

Lezenswaardig
De muurflora van Noord-Holland (nieuwsbericht)