Contact

Districtscoördinator:

Patrick Lansing
Waterhoenlaan 65
3704 GW Zeist

tel. 030-6933646
baard1@hetnet.nl

Activiteiten D11

zaterdag 20 mei

Inventarisatie excursie in Renswoude (kilometerhok 166-453) onder leiding van Patrick Lansing. Aan de rand van Renswoude ligt nog een deel van de gronden rondom kasteel Renswoude. Het gebied is afwisselend genoeg voor een leuke soortenlijst: bosschages met voorjaarssoorten, het Grand Canal van het kasteel, een oud dijkje. Het is al lang geleden dat dit hok redelijk bekeken is, dus een update is meer dan welkom.

Verzamelen om 10:00 uur bij Station Veenendaal - De Klopt. De excursie eindigt rond 16:00 uur. zaterdag 24 juni

Inventarisatie excursie naar Sleeuwijk, Het Gors (kilometerhok 127-425) onder leiding van Patrick Lansing. Het Gors is een zeer soortenrijk buitendijks gebied: moeras, droge graslanden, struweel met diverse bijzondere soorten. Dan nog een dijk en een stukje bebouwde kom. Minimaal 250 soorten is hier het streven.

Verzamelen om 10:00 uur bij Station Gorinchem. De excursie eindigt om 16:00 uur. Deze excursie is afhankelijk van het beschikbare vervoer naar het kmhok.zaterdag 26 augustus

Inventarisatie excursie naar De Stompert bij Soesterberg (kilometerhok 148-460) onder leiding van Patrick Lansing. In dit hok ligt een vrij toegankelijk defensieterrein met mooie heideterreinen in een oud eikenbos. Verder nog schrale bermen en een stukje landgoed. Soorten die we zeker gaan zien: Grondster, Klein warkruid en Stekelbrem.

Verzamelen om 10:00 uur bij Station Soest-Zuid. De excursie is rond 16:00 uur afgelopen.zaterdag 23 september

Inventarisatie excursie naar Bloeidaal bij Amersfoort (kilometerhok 158-463) onder leiding van Patrick Lansing. Bloeidaal is een terrein met fraaie beekdalgraslanden. We zijn wat later in hetseizoen, maar er zal zeker nog van alles te zien zijn. Een waardige afsluiting van het seizoen.

Verzamelen om 10:00 uur bij Station Hoevelaken. De excursie is rond 16:00 uur afgelopen. FLORON District 11 - Utrecht

Organisatie

 

In het district zijn verschillende werkgroepen van onder andere de KNNV en het IVN actief. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die ook alleen op stap gaan. Verschillende vrijwilligers helpen op verzoek bij de organisatie van bijvoorbeeld excursies en districtsbijeenkomsten.

 

Activiteiten

 

In het district worden elk jaar vier excursies georganiseerd. In 2014 wordt voor het eerst een kamp georganiseerd. Regelmatig wordt aan het eind van de winter een districtsbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast verschijnt er onregelmatig een nieuwsflits met nieuwtjes over FLORON en inventarisaties in het district.

 

Excursie in het Loosdrechtse Plassengebied. Foto: Patrick Lansing.

 

Karakteristiek

Het district is zeer gevarieerd: zand, klei, veen, alles is aanwezig. Het district bevat stedelijk gebied, de Utrechtse Heuvelrug, delen van het Groene Hart,  Eemland en Gelderse Vallei en het rivierengebied.

De stad Utrecht is samen met Amersfoort de grootste stedelijke agglomeratie met veel typische stadsplanten. Ook in de omliggende plaatsen vinden we steeds meer stadsplanten. De Utrechtse Heuvelrug snijdt het district doormidden. Behalve uitgestrekte bossen zijn hier ook fraaie heideterreinen en heischrale graslanden te vinden. 

Het Eemland. Foto: Patrick Lansing.


Ten oosten van de heuvelrug ligt het  Eemland en de Gelderse Vallei. Het Eemland is open gebied ten noorden van Amersfoort met veel slootjes met kwelvegetaties. De Gelderse Vallei bevat nog delen met kleinschalig landschap met voorjaarsflora. Daarnaast zeker in het noordelijke deel nog fraaie vochtige heideterreinen.

 

 

Loosdrechtse Plassengebied. Foto: Patrick Lansing.

 

Ten westen van Utrecht valt een deel van het Groene Hart binnen het district. Ten noorden van Utrecht, tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart liggen enkele belangrijke laagveengebieden zoals de Tienhovense en Loosdrechtse Plassen. Ten slotte ligt aan de zuidkant van het district een flink stuk van het rivierengebied: de Kromme Rijn, de Lek en een randje van de Waal. Door natuurontwikkeling liggen hier fraaie uiterwaarden.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsflits (2016 nummer 1)
Nieuwsbrief (2015 nummer 1)
Nieuwsflits (2013 nummer 2)
Nieuwsbrief nr. 26 (jul 2011)
Nieuwsbrief nr. 26 (jul 2011)
Nieuwsbrief nr. 25 (apr 2010)
Nieuwsbrief nr. 24 (mei 2009)