Contact

Districtscoördinator:

Willem Stouthamer
Meidoornlaan 43
9756 BN Glimmen
tel. 050-3143841

 

Teamleden:
 
Annie Vos-Smit, arvossmit@planet.nl
 

ACTIVITEITEN D1 & D2

vrijdag 25 augustus tot zondag 27 augustus

Willem Stouthamer en Annie Vos organiseren aan het eind van de zomer een kampje in het Lauwersmeergebied. Het oostelijk deel is vrij toegankelijk militairoefenterrein en het westelijk deel wordt beheerd door SBB. Hoewel de orchideeën uitgebloeid zijn, is er nog ruim voldoende over om op naam te brengen, zoals Bitterling, Rode ogentroost, Kwelder- en Zilte zegge. Verder zijn de kwelders optimaal (Dunstaart, verschillende lepelbladen, spurries, zoutgrassen en vetmuren!), en genoeg pittoreske dorpjes met moestuinen (met verschillende ereprijzen en misschien de zeldzame Gladde ereprijs) en kerkhoven om te genieten en te inventariseren.

Op het schiereiland, ten zuidwesten van Zoutkamp, aan het Reitdiep ligt de rustig gelegen camping De Rousant waar het FLORON kamp gehouden wordt. Een zee van ruimte voor je tent of caravan. Wil je met tent of caravan bivakkeren bij een van de monumentale zeeboeien (nu sanitair-units), of dichter bij de Druivenkas? Of wil je liever overnachten in een trekkershut, of in het sluiswachtershuis gelegen aan de N 388 /ingang schiereiland? Voor een plattegrond van de camping klik hier.

Dit kamp biedt vele overnachtingsmogelijkheden. Reserveren voor overnachtingen in een trekkershut of in het sluiswachtershuis (met 4 slaapkamers) kan tot 1 maart 2017. Dit moet je zelf regelen. Hoe meer personen zo’n accommodatie delen hoe minder de kosten zijn. Ga naar Camping de Rousant en klik op Accommodaties en op Tarieven voor de prijzen. Vermeld bij reservering wel dat je FLORON-deelnemer bent! Kies je voor kamperen dan kun je volstaan met aanmelding bij Annie (zie hieronder).

De Druivenkas/Wintertuin, met eind augustus rijpe druiven is ons gezamenlijk onderkomen waar we in de namiddag en ‘s avonds kunnen determineren. We kunnen hier individueel of gezamenlijk eten. Er is een keukentje met koffie-en-thee en een koelkast. En last but not least: een vuurstookplaats met houtstapel!

Dit is een zelfverzorgingskamp. Ieder zorgt voor eigen maaltijden en drankjes. Voor liefhebbers laten we op de zaterdagavond pizza’s uit Zoutkamp bezorgen. De kosten voor dit kamp zijn €5 per dag en €10 voor het weekend exclusief het kampeergeld. Je mag ook één dag komen. Op loopafstand zijn in Zoutkamp een goede supermarkt en bakker. De voornaamste 1:25000 topografische kaarten zijn 6F Zoutkamp en 2G Lauwersmeer. 

Aanvang: Het kamp begint op vrijdagmiddag 25 augustus om 13.00 uur. Op zaterdag en zondag beginnen de excursies om 9:00 uur.

Opgave bij: Annie Vos  (arvossmit@planet.nl)


zaterdag 2 september

Midden in het voormalig veengebied met de namen Sans Souci en ’t Veen liggen op een zandrug de dorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Van enkele dorpshokken zijn geen of slechts enkele soorten bekend. Voorwaar een uitdaging om flink wat soorten te strepen!

Verzamelen om 9.30 uur in Schildwolde op de parkeerplaats voor de begraafplaats aan de Jufferweg (N865); tussen de afslag Schildwolde van de provinciale weg N387 en de Juffertoren.

Voor meer informatie, mail Annie Vos of Willem Stouthamerfooter

FLORON District 1 & 2 - Groningen

Een korte karakteristiek van District 1 & 2

District D1 omvat de oostelijke helft van de provincie Groningen. Het district wordt aan de oostkant begrensd door de Eems, de Dollard en de grens met Duitsland. Binnen het district is een grote variatie aan landschapstypen aanwezig.

Zeeklei
In het noordelijk deel domineert de grootschalige akkerbouw in het zeekleigebied van het Oldambt en het Hoogeland. Het buitendijkse gebied langs de Eems bestaat vooral uit slikken die met vloed overstromen. Langs de Dollard, tussen de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl, zijn brede kwelders aanwezig. Buitendijks is een breed scala aan zoute plantensoorten te vinden waaronder Klein schorrenkruid, Gewone zoutmelde en Zeealsem.

Klein Schorrenkruid (foto Willie Riemsma)
Klein schorrenkruid (foto Willie Riemsma)

Zand
Het zandlandschap in Westerwolde, langs de grens met Duitsland, doet on-Gronings aan. In het dal van de Ruiten Aa is een kleinschalig en plaatselijk reliëfrijk esdorpen- en hoevenlandschap te vinden. De meanderende loop van de beek is grotendeels hersteld. In het dal liggen broekbossen, halfnatuurlijke graslanden en kleine heideterreintjes in een parkachtig landschap. Hier bevindt zich één van de weinige groeiplaatsen van Akkerviltkruid in Nederland.

Akkerviltkruid (foto Annie Vos)

Veenkolonien
Net zoals het zeekleigebied is ook het veenkoloniale gebied rond Veendam en Stadskanaal overwegend grootschalig. Met het afgraven van het hoogveen is hier een rechtlijnig landschap ontstaan. In verspreid liggende natuurterreinen is onder meer Grote wolfsklauw, Dennenwolfsklauw en Drijvende waterweegbree te vinden.

Grote wolfsklauw (foto Willie Riemsma)

Natuurontwikkeling
Vermeldenswaard is ook de natuurontwikkeling van Midden-Groningen. Deze natuurontwikkeling, in de robuuste verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en het Schildmeer, is voor een groot deel voltooid. Moerassen, plassen, droge en natte graslanden wisselen elkaar hier af. In het gebied groeien onder andere Blauwe knoop en Goudknopje.

Goudknopje (foto Annie Vos)


Blauwe knoop (foto Willie Riemsma)

Stedelijk gebied
De stedelijke component is in D1 beperkt aanwezig. Interessant is vooral het havengebied van Delfzijl waar naast diverse soorten orchideeën ook Geelhartje groeit. 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 24 (feb 2017)
Nieuwsbrief nr. 23 (feb 2016)
Nieuwsbrief nr. 22 (feb 2015)
Nieuwsbrief nr. 21 (feb 2014)
Nieuwsbrief nr. 20 (feb 2013)
Nieuwsbrief nr. 19 (feb 2012)
Nieuwsbrief nr. 18 (feb 2011)
Nieuwsbrief nr. 17 (feb 2010)
Nieuwsbrief nr. 16 (feb 2009)
Nieuwsbrief nr. 15 (april 2008)
Nieuwsbrief nr. 14 (feb 2007)
Nieuwsbrief nr. 13 (feb 2006)
Nieuwsbrief nr. 12 (feb 2005)
Nieuwsbrief nr. 11 (feb 2004)
Nieuwsbrief nr. 10 (maart 2003)
Nieuwsbrief nr. 9 (feb 2002)
Nieuwsbrief nr. 8 (feb 2001)
Nieuwsbrief nr. 7 (2000)
Nieuwsbrief nr. 5 (1999)
Nieuwsbrief nr. 4 (1998)
Nieuwsbrief nr. 3 (1997)
Nieuwsbrief nr. 2 (1996)
Nieuwsbrief nr. 1 (1995)

Overige publicaties
Westerink, B. en H. de Keyzer, 1990. Wilde planten van West-Groningen. Provincie Groningen.