Contact

Districtscoördinator:

In dit district is een vacature voor districtscoördinator

Teamleden:
Louis-Jan van den Berg, ljvdberg@upcmail.nl (excursies)

Activiteiten D8

FLORON District 8 - Achterhoek

Atlas van de Flora van Oost-Gelderland

Meer informatie over plantenvoorkomens in D8 is te vinden in de Atlas van de Flora van Oost-Gelderland. Over de jaren heeft de ervaring ons geleerd, dat we een behoorlijk aantal soorten van vroeger niet terugvinden. Daar staat tegenover, dat er ongeveer evenveel nieuw worden gevonden die van die plek niet bekend waren. Tijdens de excursies is de Atlas voor de liefhebber nog steeds te koop.