De in Nederland voorkomende orchideeën kunnen aan de hand van goed te onderscheiden kenmerken door iedereen op naam worden gebracht met behulp van de interactieve orchideeënsleutel op verspreidingsatlas.nl. De soorten worden op deze site weergegeven met goede foto's en verspreidingskaartjes.


Op 26 april heeft Fons Reijerse in Boxmeer een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij FLORON en haar achterban kennen wij zijn werk als amateur-botanicus (florist) heel goed. Overigens mag de term “amateur” in zijn geval best worden weggelaten, want hij heeft veel werk met een professionele houding en resultaat gedaan.Fons is sinds 1990 een van de grotere nationale inventariseerders van wilde en verwilderde planten. Bij FLORON zijn maar liefst 150.000 waarnemingen van bijna 1500 p...

[Lees verder...]


Al meer dan honderd jaar wordt in Nederland veldonderzoek gedaan naar de wilde flora. Sinds haar oprichting 25 jaar geleden, beheert FLORON de meest complete databank met meer dan twintig miljoen waarnemingen van planten in Nederland. De informatie uit deze databank is sinds kort via internet ontsloten op www.verspreidingsatlas.nl. Op de website zijn van alle plantensoorten kaarten, foto’s en korte beschrijvingen te vinden. Dankzij een koppeling met de Nationale Databank Flora en Fauna wor...

[Lees verder...]


Op 28 maart 2013 verscheen een voorstel voor de nieuwe Rode Lijst van de wilde planten in Nederland. Ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2000 gaat het iets beter met deze groep soorten. De lijst met bedreigde planten is in 10 jaar 20 soorten (2%) korter geworden. Met name door natuurontwikkeling en natuurbeheer zijn soorten als Teer guichelheil en Moeraswolfsklauw weer terug op het niveau van 1950. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want deze soorten zullen voor hun voorkomen afhankelijk...

[Lees verder...]


Als de Bonte krokus zo’n beetje is uitgebloeid in de stad, dan wordt het tijd om een rondje te maken langs voorjaarsbloeiers in het buitengebied. Dat kan in Roosendaal heel goed met diverse beken die van zuid naar noord door de gemeente lopen. Het dichtst in de buurt liggen de Spuitendonkse, de Risse- en de Molenbeek. Met het veelal mooie zonnige weer van de afgelopen weken was dat goed te doen. De eerste die massaal gaat bloeien langs de beken en slootkanten, in bosjes en bermen is Spe...

[Lees verder...]


Plantensoorten van muren hebben een streepje voor. Konden we vorig voorjaar berichten over de Delftse muurflora, ditmaal gaat de aandacht uit naar Noord-Holland. Een groep vrijwilligers liep daar afgelopen jaar diverse steden af op zoek naar planten van muren en kaden. Het gaat overwegend goed met de Noord-Hollandse muurflora. Toch blijft het een kwetsbare groep: bijzondere soorten groeien maar op een beperkt aantal plekken. De Werk- en adviesgroep Muurplanten Noord-Holland nam het initiatie...

[Lees verder...]


Braakliggende terreinen blijken telkens weer voor verrassingen te zorgen. Tot de vele opmerkelijke vondsten van het afgelopen jaar behoort zeker ook die van Dwergviltkruid in Zwolle. Op een verlaten tennisbaan kwamen er vele tienduizenden tevoorschijn. Al enkele jaren ligt achter het Zwols kegelhuis een ongebruikte tennisbaan braak. In de loop der tijd heeft een oerwoudachtig struweel, van onder andere Braam, Hop en Bosrank de tennisbaan aan het zicht onttrokken. Een vergeten stil plekje, mid...

[Lees verder...]


Pagina 4 van 4Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  Volgende   Laatste   

Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.