Artikelen 2015

Begin december heeft de Provincie Overijssel een dataset van ruim 800.000 puntlocaties van plantenwaarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geplaatst. FLORON heeft de dataconversie uitgevoerd. De waarnemingen zijn verzameld in de periode  1976-heden en vormen een zeer waardevolle toevoeging aan de databank. Voorheen was maar 2/3 van de gegevens in de NDFF ontsloten, en alleen op kmhokniveau.


Natuurbescherming leeft in Europa, zo bleek afgelopen vrijdag in Brussel. Hier besprak de Europese Commissie de resultaten van de Fitness Check, waarbij onderzocht werd of de huidige natuurbeschermingswetten (Habitat- en Vogelrichtlijn) nog voldoen. Wat bleek: de Europese natuurwetgeving is goed geregeld, waar het aan ontbreekt is een goede uitvoering hiervan. De problemen die er zijn worden veroorzaakt door de uitvoering, met name het ontbreken daarvan, en niet door het beleid zelf. De Eu...

[Lees verder...]


Het programma van de FLORON-dag 2015 is bekend. Verspreid over twee zalen komen vele sprekers vertellen over allerlei plantenonderwerpen. 2015 is door de VN uitgeroepen tot de het jaar van de bodem, vandaar dat het thema van de FLORON-dag "Bodem voor Planten" is. De FLORON-dag is de landelijke lezingendag van FLORON en de KNNV en vind plaats op 12 december in Nijmegen. Liefhebbers van planten, zowel de beginnend florist als de professional, worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de...

[Lees verder...]


Dinsdag 10 en woensdag 11 november wordt groot onderhoud gepleegd aan meerdere portalen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dat betekent dat er een heleboel offline gaat, waardoor onder andere telmee.nl, een aantal meetnetten, het validatieportaal en enkele applicaties twee dagen niet beschikbaar zijn voor waarnemers en validatoren. De Verspreidingsatlas en PlantObs zullen wel blijven functioneren. Donderdag 12 november zal alles weer functioneren.


De 14e nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland, waaronder een artikel over verwilderende Springzaden.


      Diersoorten in Nederland laten na decennia van achteruitgang voor het eerst voorzichtig herstel zien. Sinds 1990 zijn populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Maar de stijging compenseert slechts een fractie van het grote verlies in de vorige eeuw en beperkt zich tot dieren in en rond het water. Op het land staat de natuur onverminderd onder druk, vooral door intensieve landbouw. Weide...

[Lees verder...]


FLORON verzorgt jaarlijks enkele cursussen op uitnodiging van lokale natuurorganisaties en op kantoor in Nijmegen. Het cursusaanbod staat nu overzichtelijk bijeen op de cursuspagina. Voor deelnemers aan Groen en Doen doet FLORON eem speciaal aanbod om samen een cursus grassen, zeggen en/of waterplanten te organiseren. FLORON levert daarbij lesmateriaal en een docent. De natuurorganisatie zorgt voor deelnemers en een geschikte locatie.


Dwergmispels (Cotoneasters) worden veel in tuinen en openbaar groen aangeplant. Van deze besdragende struiken en kleine bomen zijn in Nederland zo’n 36 soorten in de handel, waarvan alleen de Wilde dwergmispel inheems is. In Midden-Europa zijn minstens 10 exotische Dwergmispelsoorten aan het verwilderen en lokaal invasief in natuurgebieden. Snelle signalering van vestiging van dwergmispels in de Nederlandse natuur is gewenst om zo nodig de opmars in een vroeg stadium te kunnen st...

[Lees verder...]


    Welkom op het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden! Op woensdag 30 september 2015 vindt voor de derde keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’ in Brabant plaats. Als vrijwilliger of professional met hart voor de Brabantse natuur, nodigen we u van harte uit voor een afwisselend en actief programma, van 9:15 tot 18:00 uur in het provinciehuis in ’s‑Hertogenbosch.U kunt kiezen uit 16 lezingen, 6 workshops en 2 blokken met flitspresentaties. Onder an...

[Lees verder...]


De nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en/of je aan te melden voor de nieuwsbrief.  


VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) 12 uur per week (woensdagmiddag en donderdag gehele dag) De Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) houdt zich bezig met onderzoek naar en bescherming van de inheemse reptielen, amfibieën en vissen. RAVON stimuleert en coördineert een landelijk netwerk van vrijwilligers, die het voorkomen van deze soorten onderzoeken en monitoren. Op basis van de verzamelde gegevens zet RAVON zich in voor een betere bescher...

[Lees verder...]


Er is een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen, waarin onder meer informatie staat over de FLORON inventarisatie kampen in 2015 waar u zich nog voor kunt opgeven. Het inventarisatiekamp 'Waterweg Noord' vindt al aankomend weekend plaats (26-28 juni 2015). Last-minute aanmeldingen zijn nog mogelijk, dus wees er snel bij! De nieuwsbrief is te vinden via deze link. Voor meer informatie en opgeven voor het FLORON kamp Waterweg Noord (26-28 juni 2015) klik op deze link. Voor informatie over...

[Lees verder...]


Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om deze enquête in te vullen. Via www.stemvoornatuur.nl en de websites van Vogelbescherming Nederland, Het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten kan dat op een eenvoudige en snelle mani...

[Lees verder...]


2014 was het jaar van de Zwartblauwe rapunzel. In het FLORON Jaarverslag 2014 kunt u lezen dat FLORON zich na lange tijd weer echt op het beschermen van kwetsbare populaties van planten richtte. Daarnaast deden we natuurlijk waar we goed in zijn: het in kaart brengen van de wilde flora van Nederland. Bekijk ons jaarverslag 2014.


Op 21 april lanceerde FLORON de app NOVA voor het registreren van waarnemingen van wilde planten. Al sinds 1900 worden wilde planten nauwgezet in kaart gebracht door op één of meer dagen een vierkante kilometer uit te kammen en alle gevonden plantensoorten te noteren. Elk jaar worden zo'n 1000 vierkante kilometers onderzocht, vooral door vrijwilligers. Traditioneel worden hiervoor streeplijsten gebruikt: papieren lijsten waarop de plantennamen voorgedrukt staan. De gegevens worden ...

[Lees verder...]


De waterschapsverkiezingen zijn voor veel mensen misschien weinig sexy, maar ze zijn wél heel belangrijk. Ook voor onze soorten, die op allerlei manieren afhankelijk zijn van water. Onze collega’s van Vogelbescherming Nederland hebben een kieshulp gemaakt. Op woensdag 18 maart zijn niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, u kiest op diezelfde dag en in hetzelfde stemhokje ook de bestuurders van de waterschappen voor de komende vier jaar. Er wordt in 22 van de 23 wate...

[Lees verder...]


De nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en/of je aan te melden voor de nieuwsbrief.    


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.