Artikelen januari 2014

In december 2013 is het Jaaroverzicht Natuur 2012 uitgekomen. Dit jaaroverzicht is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center en tot stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de VOFF, Stichting EIS, SOVON en de Vlinderstichting. De publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste natuurgebeurtenissen uit 2012. Aan bod komen o.a. trends in biodiversiteit, nieuwe soorten, uitbreidende soorten en belangrijke publicaties. Download het Jaarover...

[Lees verder...]


Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en ve...

[Lees verder...]


Nieuws

De flora is flink 'in beweging'. Er is dan ook altijd wel wat te melden. Hieronder kun je er meer over lezen in tal van nieuwsberichten over opmerkelijke ontdekkingen, leuke wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen in recente jaren. Ook nieuwsberichten over FLORON als organisatie, over nieuwe projecten en projectresultaten tref je hier aan. Daarover is ook regelmatig te lezen in ons tijdschrift PLANTEN

Bekijk ook het archief van de digitale nieuwsbrief van FLORON.