Excursie Kennemerduinen (FLORON Hollands Duin)

zaterdag 24 augustus 2019 10:00
 
 

Inventarisatie-excursie onder leiding van Wim de Groot en Niko Buiten in de kilometerhokken 98/493, 98/494, 99/493 en 99/494 in de zeereep en natte duinvalleien in de Kennemerduinen. Enige jaren geleden is hier in de zeereep en het duingebied een groot verstuivingsproject uitgevoerd. Er zijn ondermeer gleuven in de zeereep gemaakt. We gaan zien wat dat voor de planten betekent. Verwacht worden Biestarwegras, Parnassia en Slanke gentiaan.  

Verzamelen: 10.00 uur op het parkeerterrein bij strand-/duinpaviljoen Parnassia aan Zee (98.330-492.565) in Overveen. (Opgeven verplicht: nikobuiten@online.nl).