Inventarisatie-excursie Garderen (FLORON Flevoland)

woensdag 12 juni 2019 19:00
 
 

km-hok 177-471 (Garderen, bebouwde kom)

een dorpshok, waarvan recent weinig soorten bekend zijn

Verzamelen: 19.00 uur Garderen, parkeerplaats bij SPAR, Koningsweg X Smidstraat

Excursieleider / Opgave: Egbert de Boer (edeboer008@planet.nl)