Excursie Dannemeer (FLORON Groningen)

zaterdag 31 augustus 2019 09:30
 
 

Excursie over eenjarige water- en moerasplanten in een nieuw natuurgebied onder leiding van boswachter Leon Luijten (Staatsbosbeheer)

Startpunt ter plekke: P-plek aan de Dannemeerweg via de Schildwolderwijk in Schildwolde:10.00 uur of de grote parkeerplaats van sportcentrum Kardinge: 9.30 uur.

Graag opgeven (en of je met de auto komt) bij Annie Vos of René Bult