Biesbosch inventarisatiedag - liefst opgeven voor 17 augustus

  Het evenement is al gestart, het is niet mogelijk alsnog in te schrijven.
woensdag 28 augustus 2019 09:00
 
 

Er is een traditie ontstaan van FLORON-districten Noord-Brabant Baronie en Zuid-Holland Zuid om jaarlijks samen een of twee dagen te organiseren om kilometerhokken in de Biesbosch te inventariseren. Dit is het vierde jaar en de tweede dag. Het gaat op 28 augustus om hokken aan de Brabantse kant van de Biesbosch waarschijnlijk vooral in de Noordwaard, in de een paar jaar geleden opnieuw ingerichte polders met geulen die bij hoge rivierwaterstanden onderlopen. Vaak afwisselende hokken met stukken rivieroever of moerassige zones, stukken dijk, kleine bosjes en soms ook nog wat akkers voor de akkeronkruiden.

Voor wie: Iedere floristisch geïnteresseerde is welkom, in groepjes worden beginners gecombineerd met meer ervaren floristen.

Tijden: We verzamelen om 9 uur en verdelen ons ter plekke in groepjes. We ronden rond 15.30 uur af.  

Startplek:
Nader te bepalen: waarschijnlijk Biesboschmuseum of Werkschuur van Staatsbosbeheer.

Wil je mee? Geef je, liefst voor 17 augustus, op bij Willemien Troelstra of Jacques Rovers dan houden we je op de hoogte.