Contact

Website van FLORON-district 23
 
Districtscoördinator:

Jacques Rovers
Heusdenhoutseweg 48
4817 NC Breda

tel. 076-5875353
jarovers@ziggo.nl

Teamleden:

Johan van Laerhoven
Prof. Cobbenhagenlaan 434
5037 DJ Tilburg
tel. 06-33737970
thesnowfox@zonnet.nl

Rob Vereijken
Pironstraat 7
5041 GJ Tilburg
tel. 013-5438841
rob.vereijken@planet.nl

Anne Marie Beeke
Kastanjegaard 1
5051 XS  Goirle
tel. 06-30409583
annemariebeeke@gmail.com


Plantenwerkgroepen:

Plantenwerkgroep KNNV Breda
Coördinator: Jacques Rovers
jarovers@ziggo.nl
076-5875353
Werkgebied: Gebieden tussen Breda en Gilze Rijen en van Biesbosch tot Baarle-Nassau
Actieve leden: 15 personen


KNNV Plantenwerkgroep afd. Tilburg

Coördinator: Loes van Gorp, coördinator
loesvangorp@gmail.com
0652156124
Werkgebied: Omgeving Tilburg
Actieve leden: 20 personen


Plantengroep Natuurvereniging Mark en Leij

Coördinator: K. van Dueren den Hollander
karin_dueren@hotmail.com
Werkgebied: Rondom Chaam, Baarle Nassau
Actieve leden: 7-10 personen


Plantenwerkgroep IVN De Waerdman (Waalwijk)

Coördinator: Theo Boonmann
mariannico@planet.nl
Werkgebied: Regio Waalwijk
Actieve leden: 12 personen

Activiteiten D23

Vervolgcursus Wilde planten (FLORON D23 Noord-Brabant Baronie)

dinsdag 19 april 2016 19:30 tot zaterdag 1 oktober 2016 15:00

Op verzoek van velen en met groot genoegen kondigen we de Vervolgcursus Wilde Planten aan! Een aantal van jullie volgde de cursus en workshops die werden gegeven door Rob Vereijken over de voorjaarsbloeiers, de najaarsbloeiers en de composieten. In 2016 biedt FLORON je de mogelijkheid je kennis en zelfvertrouwen aanzienlijk uit te breiden door de vervolgcursus die deels door Erik Simsons (lid districtsteam FLORON Gelderland en in 2015 winnaar van de FLORON-plantenquiz), deels door Rob Vereijken wordt verzorgd.

 

Doel van de cursus:

Kunnen herkennen van een aantal belangrijke families

Leren werken met een sleutel

Zelfstandig een kilometerhok kunnen strepen

 

Inhoud van de cursus:

Tijdens de theoretische bijeenkomsten komen een aantal veel voorkomende families aan bod, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bloeiperiode. Dus de ranonkelfamilie in het voorjaar, de zeggen- en grassen-familie in juni en de samengesteldbloemigen in de tweede helft van het jaar. 

 

Indeling vervolg cursus wilde planten per avond:

1e avondPlanten met vrije kroonbladeren en symmetrische bloemen; families zoals ruwbladigen-lipbloem-, helmkruiden vlinderbloemfamilie  

2e avond - Families met vergroeide kroonbladeren en a-symmetrische bloemen; Families zoals ranonkel-, kruisbloemen- anjer- en rozenfamilie 

3e avond - Samengesteldbloemigen in brede zin; Families zoals composieten- en schermbloemenfamilie

4e avond - Grassen, zeggen en russen, biezen;  Cypergrassenfamilie of alle “sprieten

5e avond -  De nadruk ligt op de planten in het stedelijk gebied


Locatie en data theorie-avonden: 

Dinsdagavond: 19 april, 17 mei, 14 juni, 6 september en 27 september. - Natuurmuseum Midden Brabant, Spoorlaan 343, Tilburg

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie en data excursies:

Zaterdagochtend: 23 april, 21 mei, 18 juni, 10 september en1 oktober

Locatie nader in te vullen, wordt tijdens de theorie-avond bekend gemaakt.

Aanvang: 9.30 uur

 

Organisatie, docenten en begeleiders:

Organisatie: FLORON district 23 Docenten op dinsdagavond: Erik Simons of Rob Vereijken

Begeleiders tijdens theorie-avond: Rob Vereijken en Jacques Rovers

Begeleiding excursies: Rob Vereijken, Johan van Laerhoven, Jacques Rovers en Erik Simons (twee excursies)

Contactpersonen: Anne Marie Beeke (voor opgave cursus en eventuele afmeldingen), Johan van Laerhoven, Jacques Rovers

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanmelden: Anne Marie Beeke, annemariebeeke@gmail.com. Deelname op basis van volgorde van aanmelding

FLORON District 23 - Noord-Brabant Baronie

Organisatie

Veel van het inventarisatiewerk vindt plaats via de plantenwerkgroepen van de natuurverenigingen. Daarnaast leveren meerdere floristen, via streeplijsten of individuele meldingen een bijdrage aan het in beeld brengen van de flora in dit district. Er is een nauwe samenwerking met de in de regio aanwezige natuurbeherende organisaties. Er is samenwerking met plantenwerkgroepen van KNNV-afd. Breda, Heemkundekring Baarle-Nassau, natuurvereniging Mark en Leij. Verder leden van KNNV afdeling Tilburg en natuurvereniging Altenatuur.

Karakteristiek

Het district ligt globaal tussen Breda aan de westzijde (grens A16) en Berkel-Enschot/Hilvarenbeek aan de oostzijde. In het noorden is de grens ter hoogte van Werkendam/Zuilichem, in het zuiden vormt de Belgische grens met plaatsen als Baarle-Nassau en Hooge en Lage Mierde de afscheiding. Het noordelijk gedeelte behoort tot het Fluviatiel district met in het noordwesten het Nationaal Park de Biesbosch. Ten oosten hiervan ligt een rivierenlandschap tussen de Afgedamde Maas en de Bergsche Maas met kleine natuurgebieden. Tussen Terheijden en Sprang-Capelle, op de grens van klei en zand, bevindt zich de "Naad van Brabant", een kwelgebied dat ook nu nog een bijzondere flora herbergt. Het zuiden behoort tot het Pleistoceen district met beekdalen, afgewisseld met meestal droge en soms vochtige bossen, heide en veelal kleine vennen. Tot het urbane district behoren Breda en Tilburg, beide steden zijn rijk aan "nieuwere" soorten.Knolsteenbreek komt op diverse plaatsen in het district voor.Gevlamde fijnstraal, vaak te zien in het “stenige” gebied van de steden.

 

Bijzondere waarnemingen
Doordat het internet tegenwoordig overal voor gebruikt kan worden hebben we als district een eigen stukje aangemaakt op de website van waarneming.nl. Hierin staan alle plantenwaarnemingen in D23. Kijk hier naar plantjes die je zelden, of misschien wel nooit, hebt gezien.


Nieuwsbrief
Er wordt onder actieve floristen een nieuwsbrief rondgestuurd. Verschenen nummers kunt u hieronder downloaden: