• Muurplanten op de kaart

  • Steun FLORON, word donateur, en ontvang het tijdschrift PLANTEN

  • Bekijk de resultaten van de Eindejaars Plantenjacht

  • Rode Lijst Vaatplanten

  • Like us on Facebook

    Volg ons op Facebook

OnderzoekFLORON coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland. Met inventarisatieprojecten probeert FLORON antwoord te krijgen op de vragen: Waar komen de planten voor? Hoeveel zijn het er? Gaan ze voor- of achteruit? Veel activiteiten worden georganiseerd door de FLORON-districten.

Nature Today

Een andere kijk op exoten

Vele exotische planten en dieren worden jaarlijks in Nederland geïntroduceerd. Slechts een klein deel hiervan weet te overleven en nog een kleiner deel blijkt invasief te zijn. Invasieve soorten leiden tot overlast en verlies aan biodiversiteit. Het wordt steeds meer geaccepteerd dat een aantal invasieve exoten niet meer uit te roeien is, met herziening, relativering en creativiteit tot gevolg. Meer...

Volkstuinen in Noord-Nederland: toevluchtsoord voor akkerplanten
Recente planteninventarisaties van 120 volkstuincomplexen en honderden akkers in Groningen en Drenthe tonen aan dat volkstuinen een belangrijk toevluchtsoord zijn geworden voor Akkerandoorn en andere eenjarige akkerkruiden. Veel van deze soorten kunnen zich niet meer handhaven in de intensief bewerkte akkers. Meer...

Akkerplanten overleven op begraafplaatsen
Steeds meer typische akkerplanten leggen het loodje in akkers, maar weten te overleven op begraafplaatsen. Afgelopen jaren hebben floristen vele begraafplaatsen geïnventariseerd en zijn bijzondere en zeldzame soorten waargenomen. Meer...

Nieuws

maandag 2 mei

FLORON Jaarverslag 2015 is beschikbaar

maandag 2 mei

Nieuwe Kijk op Exoten is uit!

woensdag 20 april

Telefonische bereikbaarheid FLORON

woensdag 16 maart

Twee vacatures bij NLBIF

woensdag 16 maart

Vacature Financieel medewerker/medewerker projectadministratie bij RAVON

donderdag 25 februari

Twee vacatures bij RAVON

donderdag 25 februari

Nieuwe versie papieren streeplijst

maandag 1 februari

FLORON opent informatie voor Wikipedia

BeschermingFLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van beschermingsplannen voor het behoud en herstel van bedreigde plantensoorten. In de Rode Lijst 2012 staat welke planten achter-uitgaan en in welke mate hun voortbestaan binnen Nederland wordt bedreigd.

Agenda

woensdag 6 april

Basiscursus Wilde Planten Rotterdam (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

donderdag 7 april

Basiscursus Wilde Planten Inventariseren (VOL) (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

dinsdag 19 april

Vervolgcursus Wilde planten (FLORON D23 Noord-Brabant Baronie)

zaterdag 7 mei

Paardenbloemexcursie Akkerwoude (Herbarium Frisicum)

zaterdag 7 mei

Inventarisatie excursie Beesd (FLORON D11 Utrecht)

zaterdag 14 mei

Paardebloemexcursie Meppel (Herbarium Frisicum)

maandag 16 mei

Streepexcursie Hilverbeek en Land en Bosch (FLORON D14 Groot-Amsterdam)

woensdag 18 mei

Inventarisatieavond Groene Zoom (1 van 2) (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

zaterdag 21 mei

Excursie naar Landgoed Vosbergen in Eelde (FLORON D5 Drenthe/WFD)

Kijk voor alle excursies op de Activiteitenagenda in het hoofdmenu (Actueel > Activiteitenagenda).

VerspreidingsatlasOp www.verspreidingsatlas.nl geeft FLORON een actueel beeld van de verspreiding van de inheemse plantensoorten op basis van de gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna. Hier kun je ook meedoen met vrijwilligersprojecten. Bekijk de atlas ook mobiel via verspreidingsatlas.nl/mobiel.

Floratweets

Laat FLORON bloeien!

Word voor € 20,- per jaar donateur van FLORON en ontvang het tijdschrift PLANTEN.

 

 

Meedoen met FLORON

Vraag het aan een van onze honderden vrijwilligers: natuurwaarnemingen doen is leuk! Het inventariseren van wilde planten is daarnaast nog nuttig ook. Het levert belangrijke informatie over de Nederlandse natuur. Dat is noodzakelijk om planten goed te kunnen beschermen. Daarvoor heeft FLORON een aantal vrijwilligersprojecten, waaronder deze:

Planten inventariseren per vierkante kilometer met Het Nieuwe Strepen

A
lleen of met een groep ga je minimaal een halve dag op stap om zoveel mogelijk plantensoorten in een vierkante kilometer op te zoeken. Meer informatie...

Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan plekken waar zeldzame soorten vijf tot tien jaar geleden voor het laatst gezien zijn. FLORON wil graag weten of de soort daar nog steeds groeit. Help je mee? Meer informatie...


Activiteiten in de regio

In 23 districten worden het hele jaar activiteiten georganiseerd, zoals excursies, lezingen, cursussen en kampen. Kijk op de kaart in welk district jouw woonplaats valt.

Daarnaast heeft FLORON nog andere soorten vrijwilligerswerk en stageplekken.

 

Aanmelden FLORON-nieuwsbrief

Meld je aan voor de e-mailnieuwsbrief van FLORON (10 x per jaar)

bekijk eerdere edities