• Muurplanten op de kaart

  • Steun FLORON, word donateur, en ontvang het tijdschrift PLANTEN

  • Bekijk de resultaten van de Eindejaars Plantenjacht

  • Rode Lijst Vaatplanten

  • Like us on Facebook

    Volg ons op Facebook

OnderzoekFLORON coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland. Met inventarisatieprojecten probeert FLORON antwoord te krijgen op de vragen: Waar komen de planten voor? Hoeveel zijn het er? Gaan ze voor- of achteruit? Veel activiteiten worden georganiseerd door de FLORON-districten.

Nature Today

Akkerplanten overleven op begraafplaatsen

Steeds meer typische akkerplanten leggen het loodje in akkers, maar weten te overleven op begraafplaatsen. Afgelopen jaren hebben floristen vele begraafplaatsen geïnventariseerd en zijn bijzondere en zeldzame soorten waargenomen. Meer...

Let op de Schijnklimopereprijs
Er zijn planten die door hun sterke gelijkenis met algemeen voorkomende verwante soorten gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het zijn planten waarvoor je eerst het juiste zoekbeeld moet ontwikkelen. Een van die soorten is Schijnklimopereprijs, een recente nieuwkomer in de Nederlandse flora. Meer...

Grote groeiplaats Muurnavel in Gelderland ontdekt
Recent is in Arnhem de zeer zeldzame Muurnavel ontdekt. Deze plant komt oorspronkelijk niet in Nederland voor, maar verwildert waarschijnlijk vanuit tuinen en kan zich dankzij de zachte en vochtige winters van de laatste jaren handhaven. Meer...

Nieuws

woensdag 16 maart

Twee vacatures bij NLBIF

woensdag 16 maart

Vacature Financieel medewerker/medewerker projectadministratie bij RAVON

donderdag 25 februari

Twee vacatures bij RAVON

donderdag 25 februari

Nieuwe versie papieren streeplijst

maandag 1 februari

FLORON opent informatie voor Wikipedia

maandag 1 februari

Nieuwe Kijk op Exoten is uit

donderdag 7 januari

Tweemaal zoveel winterbloeiers door zachte winter

woensdag 23 december

Provincie Overijssel stelt 800.000 florawaarnemingen beschikbaar in NDFF

BeschermingFLORON werkt samen met terreinbeheerders en vrijwilligers aan het opstellen en uitvoeren van beschermingsplannen voor het behoud en herstel van bedreigde plantensoorten. In de Rode Lijst 2012 staat welke planten achter-uitgaan en in welke mate hun voortbestaan binnen Nederland wordt bedreigd.

Agenda

woensdag 6 april

Basiscursus Wilde Planten Rotterdam (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

donderdag 7 april

Basiscursus Wilde Planten Inventariseren (VOL) (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

dinsdag 19 april

Vervolgcursus Wilde planten (FLORON D23 Noord-Brabant Baronie)

zaterdag 7 mei

Paardenbloemexcursie Akkerwoude (Herbarium Frisicum)

zaterdag 7 mei

Inventarisatie excursie Beesd (FLORON D11 Utrecht)

zaterdag 14 mei

Paardebloemexcursie Meppel (Herbarium Frisicum)

maandag 16 mei

Streepexcursie Hilverbeek en Land en Bosch (FLORON D14 Groot-Amsterdam)

woensdag 18 mei

Inventarisatieavond Groene Zoom (1 van 2) (FLORON D16 Zuid-Holland Zuid)

zaterdag 21 mei

Excursie naar Landgoed Vosbergen in Eelde (FLORON D5 Drenthe/WFD)

Kijk voor alle excursies op de Activiteitenagenda in het hoofdmenu (Actueel > Activiteitenagenda).

VerspreidingsatlasOp www.verspreidingsatlas.nl geeft FLORON een actueel beeld van de verspreiding van de inheemse plantensoorten op basis van de gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna. Hier kun je ook meedoen met vrijwilligersprojecten. Bekijk de atlas ook mobiel via verspreidingsatlas.nl/mobiel.

Floratweets

Laat FLORON bloeien!

Word voor € 20,- per jaar donateur van FLORON en ontvang het tijdschrift PLANTEN.

 

 

Meedoen met FLORON

Vraag het aan een van onze honderden vrijwilligers: natuurwaarnemingen doen is leuk! Het inventariseren van wilde planten is daarnaast nog nuttig ook. Het levert belangrijke informatie over de Nederlandse natuur. Dat is noodzakelijk om planten goed te kunnen beschermen. Daarvoor heeft FLORON een aantal vrijwilligersprojecten, waaronder deze:

Planten inventariseren per vierkante kilometer met Het Nieuwe Strepen

A
lleen of met een groep ga je minimaal een halve dag op stap om zoveel mogelijk plantensoorten in een vierkante kilometer op te zoeken. Meer informatie...

Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan plekken waar zeldzame soorten vijf tot tien jaar geleden voor het laatst gezien zijn. FLORON wil graag weten of de soort daar nog steeds groeit. Help je mee? Meer informatie...


Activiteiten in de regio

In 23 districten worden het hele jaar activiteiten georganiseerd, zoals excursies, lezingen, cursussen en kampen. Kijk op de kaart in welk district jouw woonplaats valt.

Daarnaast heeft FLORON nog andere soorten vrijwilligerswerk en stageplekken.

 

Aanmelden FLORON-nieuwsbrief

Meld je aan voor de e-mailnieuwsbrief van FLORON (10 x per jaar)

bekijk eerdere edities