Meedoen

FLORON organiseert diverse vrijwilligersprojecten voor floristen, waarbij waarnemingen in het veld worden verzameld en doorgegeven aan het Landelijk Bureau.

Kilometerhokken inventariseren

Het Nieuwe Strepen


Staat deze plant er nog?

Witte gebieden

Exoten melden

Meetnet Muurplanten

NOVA Android app

Mijn berm bloeit

Daarnaast heeft FLORON nog vrijwilligerswerk in de aanbieding zonder veldwerk, gericht op het documenteren van waarnemingen, literatuur en andere kennis over de Nederlandse wilde flora.

Meedoen kan ook in de regio. De 23 FLORON-districten organiseren excursies, workshops en lokale inventarisatieprojecten.