DNA-Barcoding

FLORON en Naturalis Biodiversity Center werken samen aan een nieuwe collectie van alle vaatplanten van Nederland. Van elke soort worden enkele exemplaren verzameld, waarbij van elk exemplaar een uniek DNA-profiel (streepjescode/barcode) wordt gemaakt. Hiermee kan in één keer een databank van DNA-kenmerken van de Nederlandse vaatplanten worden opgebouwd. Daarnaast hopen we met de resultaten iets over lastig te onderscheiden en twijfelachtige soorten te kunnen zeggen.

Van 2011 t/m juni 2014 zijn ruim 4200 monsters en herbariumvellen verzameld. Het resultaat is te zien op 
www.verspreidingsatlas.nl/projecten/floron/floradna.

We danken iedereen hartelijk voor zijn/haar bijdrage. In de komende één à twee jaar gaat Naturalis de gegevens samen met soortspecialisten uitwerken.

Meer informatie via
sparrius@floron.nl

Verse plantenmonsters worden in buisjes overgezet voor DNA-extractie

Gedroogde planten worden voorzien van een etiket

Tijdens het project is een aanzienlijke hoeveelheid herbariummateriaal van bramen verzameld